Rozpoczynamy publiczny dyskurs o kulturze pozainstytucjonalnej w Gdańsku i na Pomorzu

Rozpoczynamy publiczny dyskurs o kulturze pozainstytucjonalnej w Gdańsku i na Pomorzu Pierwsze ujawnienie medialne Grupy. Rozpoczynamy długi pewnie i niełatwy proces lokowania i przywracania miejsca kultury pozainstytucjonalnej (KPI) w świadomości społecznej oraz w piramidzie decyzji urzędników i polityków. Już pierwsze risercze pokazują, jak wiele jest do zrobienia. Począwszy od najbardziej podstawowych działań, czyli wprowadzania terminologii […]

Powstała Pomorska Rada Kultury!

Trwa realizacja rekomendacji Kongresu Kultury Pomorskiej. Poniżej oficjalny komunikat Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.   Pomorska Rada Kultury Powołana z inicjatywy Marszałka Województwa Pomorskiego Pomorska Rada Kultury jest ciałem opiniodawczo-doradczym przy Marszałku, w zakresie spraw związanych z szeroko pojętą działalnością kulturalną w województwie pomorskim. Idea utworzenia Rady wywodzi się bezpośrednio z potrzeby zacieśnienia wzajemnych kontaktów oraz […]

Realizacje rekomendacji Kongresu Kultury Pomorskiej: Kultura pozainstytucjonalna

Realizacje rekomendacji Kongresu Kultury Pomorskiej: Kultura pozainstytucjonalna   Kongres Kultury Pomorskiej (KKP) trwa. Pierwszy etap (2015-2017) zakończył się przyjęciem Deklaracji i skatalogowaniem rekomendacji. Drugi etap rozpoczął się jesienią 2017 roku i zakończy jesienią roku 2019 II Kongresem Kultury Pomorskiej, na którym m.in. określimy stan realizacji rekomendacji. Wychodzimy naprzeciw postulatom Kongresu i oczekiwaniom artykułowanym na konferencjach […]

Pomorskie poszerzenie pola kultury dylematy – konteksty – działania

Publikacja UG pod redakcją naukową: Cezarego Obracht-Prondzyńskiego oraz Piotra Zbieranka. Publikacja jest efektem wspólnej pracy członków Zespołu Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG. Czytaj całość  

Przemiany pomorskiego sektora kultury 2012-2017 – publikacja UG

Publikacja jest efektem wspólnej pracy w ramach kilku projektów badawczych członków Zespołu Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG, zawierająca analizy ilościowe i komentarze do poszczególnych wątków przemian pomorskiego sektora kultury na przestrzeni ostatnich 5 lat. Czytaj dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. UAM: „Raport przynosi wiele danych ilościowych oraz cenny zbiór ich interpretacji. Zestawienie ich z […]

8.10 Kultura restart: Nie tylko teatr

Kultura restart: Nie tylko teatr 8 października (niedziela), godz. 15.00 Sopot, Dwie Zmiany, wstęp wolny   Refleksje ostatnich lat w obszarze kultury tworzą obraz wprawdzie niejednoznaczny, ale bardzo niepokojący. Z jednej strony artyści uprawiający sztukę zaangażowaną, progresywną, obawiają się o możliwość jej uprawiania. Z drugiej, po wyjściu z oszołomienia nową sytuacją społeczno-polityczną, coraz więcej osób […]

Kongres Kultury Pomorskiej, Kultura na wsi [relacja]

Kongres Kultury Pomorskiej, Kultura na wsi 7 kwietnia 2017, godz. 10.30, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy Prowadzący: Violetta Tkacz-Laskowska   Violetta Tkacz-Laskowska, Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach Rozmawiając o kulturze na wsi pomorskiej, postaramy się zwrócić uwagę na jej nieoczywistość i różnorodność. Pomorze to region bardzo zróżnicowany kulturowo. Obok obszarów mocno osadzonych w tradycji, głównie […]