Polityki i strategie kulturalne

Polityki i strategie kulturalne

Termin: 11.04.2017, godz.11.00

Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk

Prowadzący: Agata Bachórz, Krzysztof Stachura

W ostatnich latach sektor kultury w Polsce stał się polem intensywnych badań. Jego efektem są dziesiątki, jeśli nie setki analiz i opracowań, zwiększających wiedzę opinii publicznej na temat tego, jaka jest dziś polska kultura. Co ciekawe relatywnie mało uwagi w tych studiach poświęca się sferze, która ramuje logikę działań kulturowych, czyli polityce kulturalnej. Chcielibyśmy zastanowić się, z czego wynika to zaniedbanie i jakie są jego konsekwencje. W epoce myślenia o kulturze żywej i poszerzonej, gdy kulturze przypisuje się doniosłą rolę i społeczne znaczenie, słabość polityk kulturalnych świadczy o strukturalnej słabości całego systemu kultury.

Stawiamy tezę, że kultura nie jest ważnym elementem polityk rozwojowych w Polsce, często też traktuje się ją instrumentalnie, jako proste narzędzie do osiągania celów (przede wszystkim promocyjnych i edukacyjnych). Nie ma również jasności odnośnie tego, jak mógłby przebiegać proces tworzenia polityk kulturalnych, jacy aktorzy powinni być w nim uwzględnieni oraz co ma właściwie być jego zasadniczym efektem. Kluczowe znaczenie w dyskusji stolikowej będzie miało przemyślenie, jakie mogą być cele pomorskiej polityki kulturalnej, uwzględniającej aspiracje i potrzeby różnych aktorów społecznych (w tym: instytucjonalnych).

Partner