O projekcie

W trybie ciągłym odbywają się różne inicjatywy – które są realizacją rekomendacji Kongresu Kultury Pomorskiej lub są wynikiem bieżących potrzeb, zarówno kultury instytucjonalnej, jak również i przede wszystkim – pozainstytucjonalnej. Poniżej historia ponad dwuletnich działań zmierzających do zwołania I Kongresu Kultury Pomorskiej.

Kongres Kultury Pomorskiej 2015-17

Podstawowe informacje

Uzasadnienie celowości zorganizowania Kongresu Kultury Pomorskiej

Od wielu lat nie było możliwości spotkania wszystkich środowisk województwa pomorskiego zainteresowanych synergiczną rozmową o kulturze. O znaczeniu kultury w dzisiejszych czasach nie trzeba nikogo przekonywać. Od roku 1989 zmieniło się tak wiele, że warto uchwycić stan i miejsce kultury w naszej społeczności i świadomości. Diagnoza kultury w naszym Regionie, dokonana na Kongresie, może stać się kołem zamachowym i nowym otwarciem. Może procentować przez lata, owocując nowymi rozwiązaniami, tworząc nową jakość w komunikacji społecznej. Warto zauważyć fakt, że inicjatywa powołania Kongresu wyszła od organizacji pozarządowej. Fundacja Pomysłodalnia dołoży wszelkich starań, by Kongres stał się świętem kultury pomorskiej i wartością dodaną. Fundację wspierają liczni Partnerzy oraz Biuro organizacyjne Kongresu, w którego skład wchodzą aktywiści kulturalni oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych (m.in.: Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego z Kwidzyna, Fundacja Wspólnota Gdańska, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy).

Kongres ma pozwolić na zabranie głosu różnym formacjom, artystom i animatorom oraz wytworzenie niezbędnej energii do działań wspólnych na rzecz całego Pomorza. O ostatecznym kształcie rezultatów Kongresu zdecydują jego depozytariusze.

Cele:
– ukazanie bogactwa i różnorodności kultury pomorskiej,
– podniesienia znaczenia kultury w życiu społeczności pomorskiej,
– zwiększenie udziału obywateli w kulturze na wszystkich etapach jej funkcjonowania,
– wymiana dobrych praktyk, tworzenie najlepszych rozwiązań,
– diagnoza stanu pomorskiej kultury, określenie potrzeb i celów,
– integracja środowiskowa,
– wypracowanie wspólnego komunikatu oraz przyjęcie propozycji Kongresu,
– stworzenie narzędzi (m.in.: kulturalne zmapowanie i stworzenie bazy danych dostępnej dla wszystkich).

 

Kongres Kultury Pomorskiej: Działania (2015-2016)

Debaty z cyklu Kultura na nowe czasy (2015-2016)

Celem projektu było stworzenie nowego pola dyskursu w przestrzeni publicznej. Podczas otwartych debat, z reprezentatywnym udziałem partnerów społecznych, poruszane były problemy ważne dla kultury Miasta, Metropolii i Regionu. Uczestnikami spotkań byli akademicy, eksperci, przedstawiciele urzędów, instytucji kultury, mediów, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz indywidualni odbiorcy kultury i obywatele. Nowy model debaty budowały również: ogólnodostępne materiały, relacja z wydarzenia i opracowanie wniosków. Kultura na nowe czasy to cykl debat w dobrej wierze, opierających się na transparentności, współpracy i przeświadczeniu o istnieniu dobra wspólnego. Każda debata w zamyśle miała zawierać propozycje i konstruktywne pomysły, których depozytariuszami będą uczestnicy i wszyscy zainteresowani, korzystający z materiałów i opracowań powstałych do i podczas debat. Promocja wydarzeń będzie obejmować także ewaluację, dzięki czemu liczni odbiorcy uzyskają kompletną informację. Depozytariusze będą mieli możliwość stałego korzystania z pokłosia wydarzenia.

Odbyły się następujące debaty:

Rok 2015

Porozmawiajmy o… Gdańskim Teatrze Szekspirowskim

Instytucja – gwarant wolności twórczej

Kultura a władza

Media dla kultury

Subsydiarność i partycypacja obywatelska w kulturze

Porozmawiajmy o… Operze Bałtyckiej i Bałtyckim Teatrze Tańca

Po co nam off?

Rok 2016

Mapa i terytorium: Dzierzgoń

Mapa i terytorium: Słupsk

Mapa i terytorium: Pruszcz Gdański

Mapa i terytorium: Wejherowo

Pieniądze w kulturze

Komu potrzebna jest dzisiaj krytyka artystyczna

Ankieta „Kultura na Pomorzu” (2016-2017)

Do wszystkich gmin i starostw województwa pomorskiego została przesłana ankieta zbierająca informacje nt. stanu kultury na Pomorzu. Wyniki ankiety zostaną przedstawione podczas obrad stolikowych i bedą dostepne w materiałach przygotowywanych na obrady plenarne.

Aktywność i preferencje kulturalne ludzi kultury. Badanie pilotażowe (2016)

Do badania przeprowadzonego w okresie  od 1.07-30.11.2016 r. zaproszono 10 osób z różnych gmin i powiatów, pełniących różne funkcje społeczne i zawodowe.

Mapa kultury pomorskiej (od 2016)

Zapraszamy do korzystania, opiniowania i uzupełniania  „Mapy kultury pomorskiej”. Mapa  obejmuje wszystkie powiaty, miasta na prawach powiatu i gminy województwa pomorskiego. Z czasem, również dzięki Państwu, ma powstać jak najbardziej funkcjonalny i przyjazny zbiór praktycznych informacji dotyczących instytucji, organizacji pozarzadowych, ludzi i wszelkich działań kulturalnych ważnych dla naszego Regionu.

Suma wiedzy i doświadczeń zebranych podczas debat i wszystkich działań towarzyszących stała się podstawą do zorganizowania podsumowania Kongresu Kultury Pomorskiej w marcu i kwietniu 2017 roku.

Kongres Kultury Pomorskiej: Działania 2017

Hasło przewodnie Kongresu zamyka się w słowach Kultura porozumienia.

Kongres będzie odbywał się w dwóch etapach:
I etap, tzw. stolikowy, zaplanowany jest w terminie: 20 marca – 11 kwietnia 2017 (różne lokacje)
II etap, obrady plenarne, termin: 24 kwietnia 2017 w Teatrze Wybrzeże

Harmonogram:
20.03-11.04.2017. Obrady tematyczne. 17 różnych miejsc w województwie pomorskim

Harmonogram obrad stolikowych:

20.03 – Region I – Muzeum Zachodniokaszubskie

20.03 – Nowa kultura – Instytut Kultury Miejskiej

22.03 – Region II – Stacja Kultura w Rumi

23.03 – Region III – Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego w Kwidzynie

24.03 – Edukacja kulturowa i kulturalna – Uniwersytet Gdański

27.03 – Tradycja i dziedzictwo. Materialny i niematerialny dorobek kulturalny Pomorza – Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki) Muzeum Narodowego w Gdańsku

28.03 – Sztuki wizualne – Akademia Sztuk Pięknych

29.03 – Literatura na Pomorzu – Uniwersytet Gdański

29.03 – Pieniądze i kultura – Pracodawcy Pomorza

30.03 – Muzyka alternatywna – SPATiF

31.03 – Kultura filmowa – Gdyńskie Centrum Filmowe

3.04 – Teatr i taniec – Teatr Wybrzeże

5.04 – Muzyka poważna – Nadbałtyckie Centrum Kultury

6.04 – Obywatele w kulturze – Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku

7.04 – Kultura na wsi – Kaszubski Uniwersytet Ludowy

10.04 – Off, czyli poza instytucjami – Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

11.04 – Polityki i strategie kulturalne – Instytut Kultury Miejskiej

 

 24.04.2017. Obrady plenarne.  Teatr Wybrzeże, godz. 10.30 – 20.00
Rejestracja od godz. 9.30

1. Część oficjalna (otwarcie)
2. Obrady plenarne, część I
– prezentacje moderatorów z obrad stolikowych (do 5 minut każda, łącznie ok. 1-1,5 h)
3. Przerwa kawowa
4. Panel Kultura na nowe czasy
5. Obrady plenarne, część II – dyskusja plenarna Kultura na Pomorzu
6. Przerwa lunchowa
7. Dokończenie obrad, przyjęcie dokumentów(u) kongresowych(ego)
8.Coctail/rozmowy kuluarowe

W panelu „Kultura na nowe czasy” udział wezmą: Krystyna Danilecka-Wojewódzka (wiceprezydent Słupska), , Artur Celiński (Res Publica), prof. dr hab. Przemysław Czapliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (prezes Instytutu Kaszubskiego), Władysław Zawistowski (dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

W dyskusji plenarnej Kultura na Pomorzu (głosy zamówione, głosy z sali) podzielonej na części tematyczne udział wzięli m.in.:

O wartościach: kultura duchowa Pomorza, kultura intelektualna Pomorza, kobieta w kulturze Pomorza:

Stefan Adamski (niezależny intelektualista), Ewa Graczyk (Uniwersytet Gdański), Elżbieta Jachlewska (Stowarzyszenie WAGA), ks. Krzysztof Niedałtowski (duszpasterz środowisk twórczych archidiecezji gdańskiej)

Miasto i województwo kultury

Beata Jaworowska (Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego), Magdalena Mijewska (Dyrektor Wydziału Kultury UM Słupska)

Akademia i media

Maciej Michalski (Dziekan Wydziału Filologicznego UG), Krzysztof Polkowski (Rektor ASP w Gdańsku), Jarosław Zalesiński (Dziennik Bałtycki).

Artyści i aktywiści

Andrzej Fac (poeta, wydawca, bibliograf), Adam Orzechowski (Dyrektor Teatru Wybrzeże), Katarzyna Pastuszak (Teatr Amareya), Czesław Podleśny (WL4, ASP), Jacek Staniszewski (ASP), Andrzej Szadejko (kompozytor, dyrygent, organista), Małgorzata Talarczyk (Teatr Miejski w Gdyni, ZASP).

Kontestatorzy i obywatele / Prowincja, interior, Region

Andrzej Ługin (Gdańsk Strefa Prestiżu), Zbigniew Sajnóg (niezależny intelektualista, d. Totart), Andrzej Stelmasiewicz (Fundacja Wspólnota Gdańska), Leszek Sarnowski (Kwartalnik „Prowincja”).

Aktualizacja na dzień: 30 kwietnia 2017.

Honorowe patronaty nad Kongresem Kultury Pomorskiej objęli:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosław Sellin
Wojewoda Pomorski, Dariusz Drelich
Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk
Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz

Biuro Kongresu: Magdalena Kajtoch (Fundacja Pomyslodalnia), Magdalena Kwiatkowska, Elżbieta Rolbiecka (Fundacja Wspólnota Gdańska), Piotr Stec (Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego), Piotr Wyszomirski (Fundacja Pomysłodalnia).

Organizator:


Współpraca finansowa:

 nck-_logo  Wojewodztwo_Pomorskie_poziom-prawa-2012-RGB-NIE DO DRUKU  logoikm
   

Partnerzy:

 Logo-Uniwersytetu-Gdanskiego

 asp_gdansk_logo2  logo NCK

 logoikm
 logotyp-Teatru-Wybrzeże.jpg

 Wspólnota Gdańska  

 scena wilkowskiego
 
spatif
 muzeum-zachodniokaszubskie  stacjakulturaminialfa

 logopgs
 

 

 

 

 

   

 
 

   

 

Patronaty medialne:

dziennikbaltycki nasze-miasto-logo e-teatr_temp
  logo ngo do www ngo.indd pk_logo_11-520x245