Raport Nadbałtyckiego Centrum Kultury – kompetencje kadr kultury

Raport jest efektem badań zrealizowanych jesienią 2021 r., których celem była diagnoza kondycji i określenie potrzeb sektora kultury na terenie województwa pomorskiego, w zakresie podnoszenia poziomu kompetencji osób działających w obszarze kultury oraz zwiększania poziomu profesjonalizacji organizacji.

PIK – Pomorski Inkubator Kultury

Powstał na początku marca. Pomorski Inkubator Kultury to ośrodek artystyczny, który powstał z inicjatywy artystycznego środowiska pozarządowego, wspartego przez marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka oraz Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy. PIK będzie miejscem nie tylko twórczej pracy, ale też „szkołą” wiedzy o prowadzeniu kariery i realizacji projektów artystycznych (wsparcie specjalistów: mentoring, kuratorzy wystaw, art […]

Dobre praktyki w Pomorskiem

Senat ASP w Gdańsku przyjął Kodeks Etyki Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przyjął kodeks etyki zawierający zapisy antydyskryminacyjne oraz zwracający uwagę na problemy molestowania i tzw. świadomej zgody na seks. To jeden z pierwszych takich dokumentów w Polsce. 24 lutego br. na posiedzeniu Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przez aklamację przyjęty został Kodeks Etyki. Inspiracją dla takiej decyzji był […]

Apel do samorządu pomorskiego o niezmniejszanie budżetów na działania realizowane przez NGO w 2021 r.

Zapraszamy do podpisywania petycji i polecania innym. Podpisy można składać TUTAJ. Im więcej nas będzie, tym łatwiej będzie przekonać samorządowców o potrzebie wyrażonej w apelu. Kto może podpisać petycję? Każdy, bez ograniczeń, kto popiera apel, w tym także: członkowie organizacji i grup nieformalnych, aktywiści oraz organizacje – w tym przypadku prosimy o wpisanie w ramce „Imię” […]

Stypendia. Marszałek realizuje obietnice i wspiera artystów

Do rozdysponowania jest 200 tys. zł Wnioski można składać do 15 lipca 2020 r. Jedną z grup, które najsilniej odczuły negatywne ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa, są artyści i twórcy kultury. Wielu z nich to tzw. „wolni strzelcy” pracujący na zlecenia, albo wynagradzani za konkretne projekty. To głównie z myślą o nich Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza drugi […]