Kultura na wsi

Termin: 7.04.2017, godz. 10.30

Miejsce: Kaszubski Uniwersytet Ludowy
Wieżyca 1, 83-315 Szymbark

Prowadzący: Violetta Tkacz-Laskowska, Henryk Soja

Kultura na wsi pomorskiej. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jaki jest obraz kultury pomorskiej wsi, z czego się składa, w jaki sposób się zmienia. Ile w niej tradycji a ile nowoczesności, ile folkloru a ile folkloryzmu, w jakiej mierze wyrasta z dziedzictwa a w jakiej z kultury popularnej.

Pomorska wieś zamieszkana jest przez ludność rodzimą (Kaszubi, Kociewiacy), ale też przez osadników z całej Polski, którzy przybyli tu po 1945 roku. W związku z tym ważne zdaje się być pytanie, jakie tradycje są ważne dla współczesnych mieszkańców Pomorza – czy te rodzime, pomorskie czy też zaczerpnięte z bagażu kulturowego przyniesionego przez osadników.

Czy współcześnie kultura na wsi jest kulturą wsi? Na ile kulturę na wsi dominuje odtwarzanie tradycji (propagowanie tzw. ginących zawodów, działalność zespołów folklorystycznych) a na ile tradycja jest tworzywem do kreowania nowej jakości. Twórczość czy odtwórczość. A jeśli odtwórczość, to komu ona jest potrzebna? Jakie są oczekiwania w stosunku do kultury na wsi i kultury wsi i w jakiej mierze są te oczekiwania spełniane?

I wreszcie ostatni blok ważnych zagadnień. Instytucje kultury na wsi. W jaki sposób wpływają na jej kształt? Jak jest rola animatorów kultury na wsi, tych związanych z instytucjami i tych spoza: ludzi z pasją i talentem, takich „off – owych” zapaleńców.

Formuła spotkania zakłada, że każdy z uczestników będzie mógł zabrać głos w dyskusji oraz odnieść się w wystąpieniu przygotowanym lub improwizowanym do tematów zaproponowanych przez prowadzącego.

Partner