Osoby

Violetta Tkacz-Laskowska

Magister etnologii (Uniwersytet Jagielloński), Podyplomowe Studia Muzealnicze (Uniwersytet Warszawski), od 1995 roku pracuje w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, oddziale Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Zainteresowania zawodowe to kultura i historia Słowińców, kultura wsi pomorskiej XIX i XX wieku, okres międzywojnia ze specjalnym uwzględnieniem ruchów artystycznych i ludoznawczych w tym czasie. Zainteresowania pozazawodowe to fotografia, historia Polski, literatura, zwiedzanie zabytków i wycieczki krajoznawcze.

Autorka m. in. wystaw stałych „Historia i kultura Słowińców”, „Wnętrze szałasu rybackiego z lat 30 XX wieku”, „Wokół kuchennego pieca. Kuchnia pomorska od końca XVIII do początku XX wieku”, „Galeria Pomorskiego Malarstwa Plenerowego”. Autorka katalogów wystaw, folderów i przewodników po wystawach Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach a także tekstów naukowych wygłaszanych na konferencjach naukowych i publikowanych w wydawnictwach pokonferencyjnych.

Wybrane publikacje:
U rymarza, cieśli kołodzieja, Słupsk 2016
50 lat muzeum w Klukach, Słupsk 2013 (współautor Henryk Soja)
Pomorskie malarstwo plenerowe i grafika, Słupsk 2013
Pomorskie pejzaże w malarstwie i grafice 1900-1945, Słupsk 2012
Cmentarze ziemi słowińskiej [w:] Nekropolie Pomorza, Gdańsk 2011
Czarne Wesele jako produkt markowy [w:] XI Konferencja Kaszubsko-Pomorska, Gdańsk 2011
Pomorska chata – wybrane przykłady budownictwa wiejskiego [w:] Rzeczpospolita domów. Chaty, Słupsk 2010
Historia i kultura Słowińców, Słupsk 2010
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Przewodnik, Słupsk 2009 (współautor Henryk Soja)
Anna, Marta, Alfred. Opowieść o pomorskim dzieciństwie, Słupsk, 2007
Problem Słowińców”. Od Zagrody Muzealnej do Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach [w:]VIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska, Słupsk-Gdańsk 2005
Obraz kultury rodzimych mieszkańców Izbicy w oczach pierwszych powojennych osadników [w:] Życie dawnych Pomorzan, Bytów-Słupsk 2003

 

Henryk Soja

Magister etnografii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Od 1972 roku zatrudniony w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w dziale Etnograficznym, od 1984 roku Kierownik Oddziału Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Zainteresowania to kultura materialna Pomorza a zwłaszcza  budownictwo wiejskie i kultura i historia Słowińców., pozazawodowe  architektura wiejska – zakup we wsi Wielichowo k. Słupska starej zabytkowej zagrody z chałupą z przełomu XVIII/XIX w i samodzielne jej remontowanie  ,folklor, kontakt z przyrodą, praca w ogrodzie , podróże.

Autor i współautor wielu wystaw, katalogów i przewodników oraz kilkudziesięciu artykułów na temat architektury Pomorza, kultury ludowej Słowińców, problemów jej ratowania i odtwarzania w tym publikacja pracy magisterskiej pt. Ludność polska Pomorza Zachodniego w etnografii niemieckiej do 1918 roku, „Funkcjonowanie muzeum skansenowskiego w strukturach muzeum okregowego”, „Projekt przeniesienia XVIII wiecznego kościoła z Ciecholubia  do Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach”, wspólnie z Violettą Tkacz – Laskowską autor informatora „ 50 lat Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

W 2014 roku autor i realizator budowy Ośrodka Kultury Regionalnej w Czystej, gm. Smołdzino, gdzie w wyremontowanym budynku gospodarczym zagrody kowala  urządzono pracownię garncarską i otwarte magazyny. Projekt zrealizowano w ramach programu Słowińskiej Grupy Rybackiej.