Region I – Bytów

Termin: 20.03.2017, godz. 10.30

Miejsce: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów

Prowadzący: Piotr Wyszomirski

Spotkanie skierowane do ludzi kultury z powiatów: bytowskiego,  chojnickiego, człuchowskiego, kartuskiego, kościerskiego, słupskiego i Słupska.

Scenariusz spotkania

1.Prezentacja idei i założeń Kongresu Kultury Pomorskiej
2.Prezentacja Mapy Pomorskiej Kultury
3.Prezentacja wyników badania „Kultura na Pomorzu” ze szczególnym uwzględnieniem SubRegionu

Proponowane zagadnienia

Charakterystyka SubRegionu (ludzie, inicjatywy, specyfika, diagnoza) – prezentacja materiałów i dyskusja

Czy Domy Kultury są potrzebne?  Nowe Domy Kultury – Kohabitacja czy monopolizacja? – prezentacja materiałów i dyskusja

“Kultura ważniejsza niż polityka i gospodarka” – Rozwiązania systemowe w zakresie nowych propozycji finansowania i programowania kultury – dyskusja

Inne
Rekomendacje dla Kongresu

Formuła spotkania zakłada, że każdy z uczestników będzie mógł zabrać głos w dyskusji oraz odnieść się w wystąpieniu przygotowanym lub improwizowanym do tematów zaproponowanych przez prowadzącego.

Partner