Tradycja i dziedzictwo

Tradycja i dziedzictwo. Materialny i niematerialny dorobek kulturalny Pomorza

Termin: 27.03.2017, godz. 10.30

Miejsce: Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki) Muzeum Narodowego w Gdańsku
ul. Cystersów 19, 80-330 Gdańsk

Prowadząca: Anna Kwaśniewska

W rozważaniach na temat kultury pomorskiej nie może zabraknąć spotkania poświęconego dziedzictwu i tradycji. Co z bogatej, wielokulturowej spuścizny regionu jest dzisiaj żywe a co zapomniane i zasługuje na nowe odkrycie? Czy wystarczająco czerpiemy z przeszłości w zderzeniu z nowoczesnością? Co możemy powiedzieć o naszych korzeniach pod koniec drugiej dekady XXI wieku? Na spotkaniu w Oddziale Etnografii (Spichlerz Opacki) Muzeum Narodowego w Gdańsku spróbujemy odpowiedzieć nie tylko na te pytania, ale również sporządzić mapę tożsamości.

Formuła spotkania zakłada, że każdy z uczestników będzie mógł zabrać głos w dyskusji oraz odnieść się w wystąpieniu przygotowanym lub improwizowanym do tematów zaproponowanych przez prowadzącego.

Partner