Foto

Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki) Muzeum Narodowego w Gdańsku, 27 marca 2017