Osoby

Anna Kwaśniewska

Dr hab. prof. UG, etnolog, muzealnik, autorka m .in.  monografii garncarstwa kaszubskiego oraz historii badań etnologicznych na Kaszubach i Pomorzu w XIX i XX wieku. Badaczka tradycji rybackich, niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza ; autorka kilkudziesięciu artykułów poświęconych różnym aspektom kultury tradycyjnej Kaszub  Pomorza i jej przemianom, socjologii kultury oraz antropologii społeczności postmigracyjnych. Pracowała w Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach, Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, a obecnie w  Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego.