Foto

Instytut Kultury Miejskiej, 11 kwietnia 2017