Materiały

TEKSTY

  1. A. Bachórz, K. Stachura, Trajektorie sukcesu artystycznego. Strategie adaptacji artystów w polu kultury, Gdańsk 2016.
  2. A. Celiński i inni, DNA Miasta: Miejskie polityki kulturalne 2016, Warszawa 2017.
  3. J. Hausner i inni, Diagnoza potencjału podmiotów kultury w zakresie realizacji Programu Rozwoju Kultury 2020. Analiza sytuacji zastanej, Warszawa 2015.
  4. B. Skrzypczak, T. Kasprzak, Scenariusze rozwoju lokalnych polityk kultury, Warszawa 2012.
  5. K. Stachura, P. Zbieranek, Gdański sektor kultury „w przebudowie” – charakterystyka ilościowa, Gdańsk 2014.