Stypendia. Marszałek realizuje obietnice i wspiera artystów

Do rozdysponowania jest 200 tys. zł Wnioski można składać do 15 lipca 2020 r.

Jedną z grup, które najsilniej odczuły negatywne ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa, są artyści i twórcy kultury. Wielu z nich to tzw. „wolni strzelcy” pracujący na zlecenia, albo wynagradzani za konkretne projekty. To głównie z myślą o nich Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza drugi – dodatkowy – konkurs stypendialny. W puli do rozdysponowania jest 200 tys. zł.

– Ogłaszamy drugi nabór wniosków w konkursie o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2020. Kulturalne stypendia – o maksymalnej jednorazowej wysokości 5 tys. zł – mogą otrzymać osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest województwo pomorskie lub realizujące projekt dotyczący województwa pomorskiego – mówi Władysław Zawistowski, dyrektor Departamentu Kultury UMWP. – Chcielibyśmy, aby wsparcie trafiło wprost do pomorskich twórczyń i twórców, którzy wciąż są w szczególnie trudnej sytuacji związanej z ograniczeniami nałożonymi rozporządzeniami Rady Ministrów. Stypendium dla twórców to możliwość zrealizowania swoich artystycznych zamierzeń mimo pandemii – dodaje Zawistowski.

Zgodnie z uchwałą przyjętą przez zarząd województwa 30 czerwca 2020 roku stypendium przyznaje się osobom indywidualnym na realizację przedsięwzięć artystycznych do końca bieżącego roku, choć publiczna prezentacja działa może się dokonać w roku następnym. Maksymalna wysokość stypendium to 5 tys. zł.

Formularze wniosków o stypendia można pobierać w sekretariacie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Rzeźnicka 58, pokój 109 oraz dostępne są na stronie Województwa Pomorskiego http://pomorskie.eu/ogloszenia-i-komunikaty. Wnioski w konkursie składać można do 15 lipca 2020 roku. Co ważne – aplikować o stypendium nie mogą tegoroczni stypendyści Marszałka Województwa Pomorskiego).

– Czas pandemii po raz kolejny pokazał nam wszystkim jak ważna w naszym życiu jest kultura i sztuka. To właśnie dzięki książkom, filmom, internetowym transmisjom spektakli teatralnych, koncertów, wirtualnym wycieczkom po muzeach udało nam się przetrwać najtrudniejszy czas domowej samoizolacji.  Zatem prosimy Artystki i Artystów o więcej! Zachęcamy do składnia wniosków – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.