Dlaczego Janusz Gawrysiak zaprasza na Pilne Spotkanie Ludzi Kultury?

Ruchy oddolne W przypadku Naszych szkół artystycznych po dwóch miesiącach kwarantanny COVID-19 przerwał naszą pracę i zmienił wszystko. Obnażył wszystkie nasze słabości: niestabilność finansową, brak narzędzi prawnych i wiedzy ekonomicznej, brak reprezentanta, który mógłby zadbać o nas w urzędach, również tych państwowych. W pewnym momencie doprowadziło to do gry, szeroko komentowanej w mediach, kiedy to […]