Foto

Nadbałtyckie Centrum Kultury, 5 kwietnia 2017