Relacja

 

 

Rekomendacje dla Kongresu Kultury Pomorskiej

muzyka klasyczna

 

Poniższe Rekomendacje są efektem rozmów stolikowych środowiska muzycznego Pomorza, które odbyły się 5 kwietnia 2017 przy udziale przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, instytucji kultury, NGO, organizatorów imprez, mediów, środowisk akademickich. Niektóre z rekomendacji pojawiły się także w trakcie rozmów kuluarowych – one również zostały ujęte na liście.

 

 1. Polityka kulturalna i rozwiązania systemowe w skali kraju i regionu
 2. sformułowanie założeń polityki kulturalnej przez władze Pomorza w oparciu o konsultacje środowiskowe;
 3. stworzenie lub rewizja systemowych rozwiązań ułatwiających działanie instytucji kultury (prawo pracy, ustawa o zamówieniach publicznych itp);
 4. wzmocnienie instytucji muzycznych regionu poprzez zbudowanie strategii ich rozwoju;
 5. Postawienie na elementy kulturotwórcze – z jednej strony nowe zjawiska muzyczne, premiery, kompozycje, z drugiej strony na ogromne dziedzictwo muzyczne, które jest nośnikiem ogromnego potencjału naszej odrębności regionalnej o najwyższym poziomie artystycznym;
 6. Budowanie tożsamości kulturowej poprzez świadome przywracanie spuścizny muzycznej regionu poczynając od wspierania działań naukowych, poprzez edukacyjne a na wykonaniach artystycznych kończąc;
 7. kumulacja potencjału poprzez integrację niektórych działań muzycznych w instytucjach podległych poszczególnym urzędom
 8. większy udział NGO w oparciu o kompetencje w decyzyjności dot. kształtowania krajobrazu muzycznego regionu;
 9. nowy model wsparcia finansowego dla niezależnych inicjatyw muzycznych (m. in: rewizja zasad przyznawania grantów – mniejszej ilości podmiotów za to większe kwoty);
 10. wydłużenie perspektywy w planowaniu i wsparcie rozwoju niezależnych przedsięwzięć kulturalnych (instytucja promessy, bądź kilkuletnich planów);
 11. stworzenie systemowych narzędzi zachęcających potencjalnych sponsorów do wspierania działań na rzecz kultury;

 

 1. Edukacja
 2. Uczynienie z edukacji kulturowej priorytetu polityki kulturalnej regionu;
 3. finansowanie programów edukacyjnych umożliwiające stworzenie oferty na najwyższym poziomie artystycznym;
 4. wykształcenie profesjonalnych edukatorów;
 5. dostosowanie oferty edukacyjnej pod podstaw programowych istniejących w szkołach;

 

III. Infrastruktura

 1. remont siedziby Opery Bałtyckiej;
 2. zwrócenie uwagi na stan organów kościelnych w mniejszych ośrodkach;
 3. dofinansowanie przebudowy infrastruktury Opery Leśnej i przywrócenie obiektu do jego pierwotnej funkcji (prezentacja spektakli operowych);

 

 1. Inne
 2. równy dostęp do kultury dla wszystkich regionów Pomorza; przybliżyć Trójmiasto do regionów ościennych („bliżej im do Torunia i Bydgoszczy”);
 3. promocja młodych artystów;
 4. obniżenie cen biletów wstępu;
 5. stworzenie zintegrowanego kalendarza imprez kulturalnych ułatwiającego organizatorom planowanie przedsięwzięć.