Zaproszenie

W ramach projektu „Kultura na nowe czasy” zapraszamy na niecodzienne przyglądanie się instytucjom kultury. Gdański Teatr Szekspirowski został wytypowany do analizy jako pierwszy. Debata połączona jest ze zwiedzaniem GTSu.

Kultura na nowe czasy

Porozmawiajmy o… Gdańskim Teatrze Szekspirowskim

26 maja (wtorek) 2015 godz. 18.00 (zwiedzanie) 19.30 (debata)

FB

Cel: przedstawienie w jak najpełniejszej formie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego: misji, celów, planów, struktury i osób, miejsca w społeczności

18.00 – 19.00 zwiedzanie budynku, liczba osób ograniczona – zgłoszenia na adres: pomyslodalnia@gmail.com


19.30 – debata, 
bez ograniczeń

GTS – geneza i historia
GTS – instytucja kultury i organizacja (struktura, mechanizm finansowy)
GTS – jako budynek (urbanistyka i funkcjonalność)
GTS – jako teatr (nie tylko teatr impresaryjny, zasady współpracy, )
GTS – realizowana idea (ocena pierwszych miesięcy działalności i plany)

Zaproszeni uczestnicy pierwszego spotkania: profJerzy Limon i członkowie Rady Programowej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (m.in. Władysław Zawistowski), przedstawiciele gdańskiej teatrologii, przedstawiciele instytucji kultury (m.in. teatry, aktorzy) akademicy z ASP, dziennikarze piszący o teatrze, przedstawiciele gdańskich ngosów, aktywiści kulturalni, zainteresowani obywatele.

Inicjalne wystąpienia w ramach debaty będą udziałem: prof. Jerzego Limona (Dyrektora Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego), Władysława Zawistowskiego (Dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego), dr Joanny Puzyny-Chojki (Uniwersytet Gdański), prof. Jacka Dominiczaka (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), Jarosława Zalesińskiego (Polska Dziennik Bałtycki)

Kultura na nowe czasy

Kultura na nowe czasy to projekt Fundacji Pomysłodalnia i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, którego celem jest stworzenie nowego pola dyskursu w przestrzeni publicznej. Podczas otwartych debat z reprezentatywnym udziałem partnerów społecznych poruszane będą problemy ważne dla kultury miasta i metropolii. Uczestnikami spotkań będą akademicy, eksperci, przedstawiciele instytucji kultury, mediów, urzędów, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz indywidualni odbiorcy kultury i obywatele.

Nowy model debaty budować będą również: ogólnodostępne materiały, relacja z wydarzenia i opracowanie. Kultura na nowe czasy to cykl debat w dobrej wierze, opierających się na transparentności, współpracy i przeświadczeniu o istnieniu dobra wspólnego. Każda debata będzie zawierać propozycje i konstruktywne pomysły, których depozytariuszami będą uczestnicy i wszyscy zainteresowani, korzystający z materiałów i opracowań powstałych do i podczas debat. Promocja wydarzeń będzie obejmować także ewaluację, dzięki czemu liczni odbiorcy uzyskają kompletną informację. Depozytariusze będą mieli możliwość stałego korzystania z pokłosia wydarzenia (strona internetowa).

Pierwszym tematem jest Teatr Szekspirowski. Następne spotkania będą poświęcone innym instytucjom kultury (m.in. Opera Bałtycka, IKM, NCK) oraz tematom ogólnym i szczegółowym: Granty | Konkursy i nagrody | Subsydiarność i partycypacja obywatelska w kulturze |, Media dla kultury | Krytyka artystyczna | Nowa edukacja kulturalna | Nowe mechanizmy finansowania kultury | Off – kultura poza instytucjami oraz inne. Pula tematów nie jest zamknięta, Organizatorzy spotkań są otwarci na pomysły innych. Miejscem spotkań dla tematów ogólnych będzie siedziba Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, spotkania w instytucjach kultury będą organizowane przez Fundację Pomysłodalnia oraz instytucję, która będzie tematem debaty. Organizatorzy mają nadzieję, że cykl debat, dzięki reprezentatywności społecznej, będzie dobrym przygotowaniem do Pomorskiego Kongresu Kultury, który mógłby odbyć się jesienią 2016 roku.

Koncept i scenariusz: Fundacja Pomysłodalnia

Partnerzy cyklu: Gdański Teatr Szekspirowski, Fundacja Pomysłodalnia,Instytut Kultury Miejskiej