Zaproszenie

Na teatrze, z racji swego miejsca na mapie kultury, spoczywa wielka odpowiedzialność. Teatr jest wizytówką miast i województw. Kreuje mody, zakreśla horyzonty intelektualne, komentuje rzeczywistość. Tworzy smak i jakość propozycji artystycznej. Dla wielu z nas jest najważniejszy.

Teatr to nie tylko scena i przedstawienia. Na kulturę teatralną składa się wiele elementów. W skrócie – od edukacji po krytykę. Co ważniejsze – frekwencja czy odwaga artystyczna? Wydarzeniowość czy proces? Czego nam brakuje, czym możemy się szczycić? Jakie miejsce zajmuje teatr pomorski na mapie Polski? Czy stworzone są warunki do zrównoważonego rozwoju teatru?

Dyskurs nad rolą teatru na Pomorzu stoi od dawna na niezadowalającym poziomie. Obrady w Teatrze Wybrzeże mogą stworzyć okoliczności do nowego otwarcia. Stanie się tak wtedy, gdy w odważnej i merytorycznej dyskusji wezmą udział zainteresowani losem teatru w Regionie i w Centrum. Pomocą w dyskusji może stać się podsumowanie Teatr na Pomorzu 2016, które opublikujemy na stronie Kongresu 27 marca.