Osoby

Hubert Bilewicz

Historyk sztuki, nauczyciel akademicki; pracuje jako adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego i jako wykładowca w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obronił doktorat z zakresu problematyki polskiej sztuki użytkowej i dizajnu w 20. w. Studiował również na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (magister muzealnictwa). Odbył podyplomowe studia w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem podyplomowych studiów pedagogiki zdolności i twórczości UMK w Toruniu, gender studies na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz queer studies. Zajmował się zagadnieniami architektury 19. i 20. wieku. Interesował się również pedagogiką artystyczną oraz pograniczem sztuki i edukacji. Od kilkunastu lat bada środowisko artystyczne tzw. szkoły sopockiej. Zajmują go zwłaszcza rozmaite (artystyczne i pozaartystyczne) uwikłania sztuki. Współpracuje z ogólnopolską inicjatywą środowisk kulturotwórczych na rzecz wolności twórczej i swobodnego dostępu do dóbr kultury Indeks 73. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, redaktorem książki o architekcie Włodzimierzu Padlewskim oraz współautorem podręcznika sztuki dla gimnazjum. W 2013 roku był współkuratorem trzeciej edycji Festiwalu Sztuk Wizualnych Alternativa w Gdańsku. Od kilku lat jest kuratorem i regularnym prelegentem kilku cykli wykładowych w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku, Muzeum Miasta Gdyni oraz w Muzeum Emigracji w Gdyni.