Zaproszenie

Co nie jest zabronione, jest dozwolone. Subsydiarność i partycypacja obywatelska w kulturze.

17 listopada 2015, Instytut Kultury Miejskiej, godz. 18.00 – 21.00

Zagajenie: Sylwia Betlej, Wojciech DemkoLidka Makowska, Joanna Scheuring-Wielgus,  Renata Wierzchołowska

Uczestnicy: przedstawiciele ngosów, organizacji społecznych oraz instytucji kultury, aktywiści, urzędnicy, politycy, media
Moderator: Piotr Wyszomirski

FB

Wybrane zagadnienia debaty:

Obywatele w procesie komunikacji po przez kulturę: konsumenci, partnerzy, organizatorzy, strażnicy? (m.in. ciała eksperckie – np. rady programowe i konsultacyjne, interwencje obywatelskie,)

Subsydiarność w teorii i praktyce

Budżet obywatelski w kulturze

Transparentność procesów zarządczych w kulturze

Goście

Sylwia Betlej

Pracownik Referatu Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Absolwentka socjologii Uniwersytetu Gdańskiego i podyplomowych studiów z zakresu Public Relations na Politechnice Gdańskiej. Współpracuje przy organizacji konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego w Gdańsku od pierwszej edycji .
Animator kultury w środowisku lokalnym, doradca zawodowy, absolwent Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, na wydziale Nauk Społecznych i Sztuki, o specjalności animacja społeczno – kulturalna. Od 2007 do września 2015 roku pełnił funkcję dyrektora Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury. W swojej pracy kieruje się standardami opracowanymi przez Centrum Aktywności Lokalnej, tworząc ofertę kulturalną dla Gminy Dzierzgoń w oparciu o potrzeby mieszkańców, stawiając im równocześnie nowe wyzwania kulturalne w postaci ambitnych wydarzeń i działań animujących środowisko lokalne. Koordynował projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, efektem czego były liczne wydarzenia oraz małe inwestycje zrealizowane w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury. Uczestniczył również w projektach mających na celu aktywizację osób bezrobotnych 20+ i 50+, w roli mentora oraz w przypadku kobiet 50+ brokera zawodowego. Był zapraszany do współpracy z innymi ośrodkami kultury podczas realizacji projektów Dom Kultury + w 2014 roku.

Lidka Makowska

Lidia Makowska, 44 (l.), z zawodu germanistka i menadżerka kultury, z pasji – aktywistka miejska. Ekspertka ds. polityk kulturalnych i demokracji miejskiej. Doświadczenia zawodowe w zakresie polityki międzynarodowych projektów kulturalnych zdobyła w Nadbałtyckim Centrum Kultury, w Stowarzyszeniu Kultura Miejska, koordynowała Sekretariat Ministerstw Kultury ARS BALTICA, była członkinią Zarządu Culture Action Europe w Brukseli. Obecnie eksperymentuje na polu animacji społeczności lokalnej w mikroskali dzielnicy Gdańska – Wrzeszcza. Radna Dzielnicy Wrzeszcz Górny.

Joanna Scheuring-Wielgus 

Radna Miasta Torunia w kadencji 2014-2018, przewodnicząca klubu „Czas Mieszkańców”, liderka ruchu miejskiego „Czas Mieszkańców” i jego kandydatka na Prezydenta Torunia w wyborach samorządowych w 2014r. (zajęła drugie miejsce, uzyskując 17,5% głosów, Czas Mieszkańców wprowadził do Rady Miasta 4 Radnych i jest aktualnie jedyną konstruktywną opozycją w mieście).

Managerka Kultury (ukończyła Polską Akademię Nauk w Warszawie), socjolożka (ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), absolwentka Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie, specjalistka ds. PR i marketingu (posiada 12-letnią praktykę w międzynarodowej korporacji).

Prezeska Fundacji Win-Win działającej na rzecz kultury i edukacji. Współzałożycielka pierwszego w województwie kujawsko-pomorskim Stowarzyszenia „Wyborcy” działającego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz współzałożycielka i wieloletnia wiceprezes Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Babska” działającego na rzecz kobiet. Współzałożycielka Porozumienia Ruchów  Miejskich – ogólnopolskiej organizacji na rzecz miasta i społeczeństwa obywatelskiego, które w wyborach samorządowych w 2014 wprowadziły do Rad Miast i Gmin swoich przedstawicieli w całej Polsce.  Współpracuje z wieloma organizacjami kulturalnymi oraz samodzielnymi artystami jako ich manager. Od wielu lat koordynuje projekty kulturalne i edukacyjne zarówno polskie jak i międzynarodowe. Zrealizowała projekty w większości europejskich krajów ale również w Rosji, Turcji, Japonii, Chinach czy w Indiach. Jest także trenerem z zakresu PR, marketingu i zarządzania w kulturze.

25 października startowała w wyborach parlamentarnych z ramienia partii nowoczesna.pl, dostała się do sejmu  z okręgu nr 5

Renata Wierzchołowska

W Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pracuje od 1999 roku. Obecnie – Główny specjalista, Kierownik referatu kultury Departamentu Kultury

W Departamencie odpowiada między innymi za współpracę z instytucjami kultury Województwa Pomorskiego, w tym w szczególności prowadzonymi i współprowadzonymi przez Samorząd Województwa Pomorskiego, współtworzenie i realizowanie programów regionalnych i sektorowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, współpracę z instytucjami kultury Województwa Pomorskiego oraz innymi podmiotami w zakresie planowania i realizacji projektów dofinansowanych z programów UE oraz MKiDN oraz współpracę ze związkami i stowarzyszeniami twórczymi jak i organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną. Ponadto odpowiada za opracowywanie i nadzór nad realizacją Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami. Od roku 2012 jest przedstawicielem Marszałka Województwa Pomorskiego w Pomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.