Zaproszenie

Fundacja Teatru BOTO oraz Fundacja Pomysłodalnia serdecznie zapraszają  do udziału w otwartej debacie społecznej pt. „Kultura a władza”, która odbędzie się 28 października br. (środa), o godz. 18:00 w Dworku Sierakowskim w Sopocie. Wydarzenie wchodzi w skład projektu „Kultura na nowe czasy”, który ma doprowadzić w listopadzie 2016 roku do spotkania na Kongresie Kultury Pomorskiej.

FB

Pole wypełniające relacje między artystami, sztuką, czy szerzej kulturą artystyczną, a władzą jest najważniejszym obszarem formowania się ostatecznego obrazu kultury danego społeczeństwa. Pytania o zależności i związki między tymi podmiotami należą do najistotniejszych. Jak powinny one brzmieć dziś, ponad ćwierć wieku od umownej daty zmiany ustrojowej w Polsce? Jest wiele pytań, na które będziemy próbowali znaleźć odpowiedzi. Jak można i należy kształtować relacje między władzą a kulturą? Jak kształtują się wewnętrzne, branżowe mechanizmy władzy? Czy oprócz autocenzury i dwubiegunowej cenzury ekonomicznej mamy jeszcze w Polsce cenzurę? Czy kultura jest najłatwiejszym polem dzielenia łupów? Czy o kulturze decydują delegaci z ramienia czy wybrańcy, eksperci czy strażnicy interesów?

Spotkanie w Sopocie może mieć wiele kontekstów. Jego uczestnikami będą m.in. artyści Teatru Ósmego Dnia, którzy swoją twórczością od ponad pół wieku wypowiadają się na temat władzy. 28 października będziemy znali wyniki wyborów parlamentarnych, co może stanowić ważny punkt odniesienia – nie może być jednak głównym, bo rozmowa o władzy powinna mieć charakter uniwersalny, nieprzyporządkowany jednej opcji politycznej. Na debatę zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli życia kulturalnego, w tym: artystów, polityków, urzędników, aktywistów i animatorów oraz konsumentów. To wyjątkowa okazja, byśmy porozmawiali w tak szerokim gronie o sprawach najważniejszych.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu Teatr na nowe czasy, który jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Teatru BOTO i Fundacji Pomysłodalnia, działających od lat w przestrzeni publicznej i środowisku kulturalnym. Celem projektu jest tworzenie atrakcyjnego modelu edukacji kulturalnej skierowanej do różnych odbiorców i aktywistów teatralnych. Projekt w obecnej formie obejmuje: warsztaty mistrzowskie, prezentacje spektakli teatralnych, pokazy filmowe, wystawy, otwarte seminaria i debaty z udziałem praktyków i teoretyków teatru z kraju oraz lokalnego środowiska krytycznego i artystycznego, studentów oraz nauczycieli i decydentów kulturalnych. Chcemy umożliwić adresatom świadomy odbiór i ocenę wydarzeń na styku teatru offowego i teatru głównego nurtu oraz stworzyć trwałą przestrzeń do dialogu i miejsce wymiany idei.