Zaproszenie

Debata i działanie

FB

„Zapraszamy na spotkanie z Panią Minister Kultury prof. Małgorzatą Omilanowską. Tematem spotkania jest: Instytucja – gwarant wolności twórczej, idea – praktyka. To spotkanie inicjujące proces, którego finałem ma być powstanie ustawy teatralnej. W tym procesie nie powinno zabraknąć aktywistów teatralnych, dlatego:

Zapraszamy też do działania, czyli tworzenia Mapy problemów do rozwiązania i ujęcia w ustawie teatralnej

Spotkanie odbędzie się 21 września 2015 o godzinie 14.00 w Europejskim Centrum Solidarności. Na tym spotkaniu przedstawimy też postulaty zgłoszone przez Was. Przesyłąjcie wtedy i nazywajcie problemy, które ustawa teatralna powinna rozwiązywać.

Teatr publiczny czyli jaki? Czy instytucja jest gwarantem wolności twórczej? Czy teatr artystyczny wymaga specjalnej ochrony? Co zrobić, by teatr nie był politycznym polem „podziału łupów”. Jak ma wyglądać teatr na nowe czasy?– o tym chcielibyśmy porozmawiać w gronie wszystkich zainteresowanych tematem stron – artystów, organizatorów, badaczy teatru, aktywistów i widzów. Pytania się mnożą, a dotychczasowe pojęcia i ustalenia wymagają redefinicji. Chcemy zebrać jak największą liczbę głosów i opinii, które pomogą w stworzeniu optymalnych i możliwych rozwiązań.

Debata organizowana jest we współpracy Instytutu Teatralnego Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Europejskiego Centrum Solidarności oraz inicjatywy społecznej Teatr Jest Nasz. Dodatkowe informacje na stronach internetowych organizatorów, na Facebooku i w mediach.”