Przemiany pomorskiego sektora kultury 2012-2017 – publikacja UG

Publikacja jest efektem wspólnej pracy w ramach kilku projektów badawczych członków Zespołu Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG, zawierająca analizy ilościowe i komentarze do poszczególnych wątków przemian pomorskiego sektora kultury na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Czytaj

dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. UAM: „Raport przynosi wiele danych ilościowych oraz cenny zbiór ich interpretacji. Zestawienie ich z wynikami poprzednich badań nad sektorem kultury pozwala na uchwycenie dynamiki przemian tego pola: niejednoznacznej, a czasem wręcz zaskakującej. Rezultatem jest aktualny, potrzebny i skłaniający do refleksji nad polityką kulturalną – nie tylko w wymiarze regionalnym – zbiór wniosków”.

Zapraszamy do lektury publikacji pt. „Przemiany pomorskiego sektora kultury 2012-2017”, autorstwa członków zespołu PCBnK UG: dr Agaty Bachórz, dr Karoliny Ciechorskiej-Kuleszy, Tomasza Grabowskiego, dr Lesława Michałowskiego, prof.Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, dr Krzysztofa Stachury oraz Piotra Zbieranka.