Ankieta „Kultura na Pomorzu”

W dniach 10.10.16-14.03.17 Fundacja Pomysłodalnia przeprowadziła w województwie pomorskim badanie ankietowe „Kultura na Pomorzu” mające na celu lepszą identyfikację pomorskiego krajobrazu kulturalnego, określenie jego potrzeb, specyfiki i wyjątkowości. Ankietę rozesłano do 119 urzędów gmin, 4 urzędów miast na prawach powiatu: Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu oraz do 16 starostw powiatowych z województwa pomorskiego. Ankieta zawierała 34 pytania, podzielone na 9 części tematycznych. Uzyskano odpowiedzi ze wszystkich urzędów. Poniższe opracowanie przedstawia zbiorcze wyniki na podstawie odpowiedzi uzyskanych z przesłanych ankiet. Załączniki A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2 znajdują się na końcu opracowania.

Koncept, realizacja, analiza i opracowanie wyników oraz finansowanie: Fundacja Pomysłodalnia ze środków własnych.

Copyright © Fundacja Pomysłodalnia. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kultura na Pomorzu – czytaj i oglądaj