Pomorskie poszerzenie pola kultury dylematy – konteksty – działania

Publikacja UG pod redakcją naukową: Cezarego Obracht-Prondzyńskiego oraz Piotra Zbieranka.

Publikacja jest efektem wspólnej pracy członków Zespołu Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG.

Czytaj całość