28-29.09 „Pomorskie poszerzenie pola kultury” Konferencja Badaczy i Praktyków

Cieszymy się, że idee zapoczątkowane i omawiane na Kongresie Kultury Pomorskiej są kontynuowane w różny sposób. Oto przykład.

Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Nadbałtyckim Centrum Kultury zapraszają na Konferencję Badaczy i Praktyków, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 28-29 września 2017 r.,
w ramach projekt „Pomorskie poszerzenie pola kultury”realizowanego w ramach programu „Kultura – Interwencje” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązują zapisy.

PROGRAM: https://wns.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-wns/68813/files/pppk_program_www.pdf
ZAPISY NA KONFERENCJĘ ORAZ BEZPŁATNE SZKOLENIA:
https://goo.gl/forms/LXQgh5tIVThMK7of2
Zapisy trwają do 24 września!
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkolenia 29 września 2017 r. obowiązują zapisy.
Osoby zakwalifikowane na dany warsztat, zostaną poinformowane mailowo.
Więcej: https://wns.ug.edu.pl/centrum-kultury/pomorskie_poszerzenie_pola_kultury

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić:
•przedstawicieli różnorodnych instytucji i organizacji z sektora kultury, w tym artystów, animatorów, pracowników organizacji pozarządowych, ośrodków twórczej edukacji i instytucji kultury (szczególnie lokalnych, tj. biblioteki publiczne czy domy kultury),
•naukowców, przedstawicieli sektora analityczno -badawczego i profesjonalistów zajmujących się sektorem kultury,
•przedstawicieli samorządów terytorialnych, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, nieformalnych liderów lokalnych,
•przedstawicieli mediów,
•osoby nieformalnie zaangażowane w życie kulturalne i gospodarcze, np. jako aktywni uczestnicy kultury;

Konferencja stanowi kontynuację i rozwinięcie realizowanych przez zespół Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG badań z 2012 r. pt. „Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku”, realizowanych wraz z Instytutem Kultury Miejskiej http://nck.pl/media/attachments/302529/poszerzenie_pola_kultury.pdf

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji obszaru kultury jako narzędzia rozwoju społecznego poprzez upowszechnienie nowego sposobu rozumienia kultury jako „poszerzonego” pola kultury oraz wypracowanie i dostarczenie praktykom narzędzi do jego wdrożenia.

Pytania proszę kierować pod: pcbnk.ug@gmail.com
Więcej informacji na:
http://www.nck.org.pl/
https://wns.ug.edu.pl/centrum-kultury