Powstała Pomorska Rada Kultury!

 

Trwa realizacja rekomendacji Kongresu Kultury Pomorskiej. Poniżej oficjalny komunikat Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Pomorska Rada Kultury

Powołana z inicjatywy Marszałka Województwa Pomorskiego Pomorska Rada Kultury jest ciałem opiniodawczo-doradczym przy Marszałku, w zakresie spraw związanych z szeroko pojętą działalnością kulturalną w województwie pomorskim.

Idea utworzenia Rady wywodzi się bezpośrednio z potrzeby zacieśnienia wzajemnych kontaktów oraz wymiany spostrzeżeń i doświadczeń pomorskich środowisk kulturalnych oraz Samorządu Województwa Pomorskiego. Powołanie, reprezentatywnego dla całego regionu, grona było postulowane między innymi podczas Kongresu Kultury Pomorskiej w 2017 roku.

Do Pomorskiej Rady Kultury zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk twórczych, artystów, animatorów, ekspertów z dziedziny kultury, przedstawicieli pomorskich instytucji kultury, uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych działających na polu kultury. Podstawowym kryterium wyboru kandydatów do Rady jest ich istotny dorobek w tej dziedzinie oraz wysokie kompetencje osobiste.

Głównym zadaniem Rady jest podejmowanie dialogu i działań na rzecz integracji środowisk działających w sferze kultury w regionie, a także inspirowanie, doradztwo i pomoc w realizacji działań dążących do rozwoju kultury, wzbogacania oferty kulturalnej oraz jej promocji na terenie województwa pomorskiego. Efektem pracy Rady będzie wypracowanie skutecznego modelu współpracy instytucji kultury, środowisk twórczych, twórców niezależnych i innych podmiotów na rzecz kultury w województwie pomorskim.

Kadencja Rady trwa trzy lata, a jej posiedzenia odbywać się będą w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Spotkanie inaugurujące działalność Pomorskiej Rady Kultury zaplanowano na pierwszą połowę kwietnia br.

Skład Pomorskiej Rady Kultury:

1) prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – Przewodniczący Rady, Uniwersytet Gdański, prezes Instytutu Kaszubskiego,

2) Beata Jaworowska – Wiceprzewodnicząca Rady, zastępca dyrektora Departamentu Kultury UMWP,

3) Adam Bondarenko – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie oraz członek zarządu Stowarzyszenia Pro Kultura,

4) Sulisława Borowska – Kaszubski Uniwersytet Ludowy,

5) Leszek Bzdyl – aktor, tancerz, współtwórca Teatru Dada von Bzdülöw,

6) Anna Czekanowicz-Drążewska – poetka, prozaiczka i tłumaczka, doradca Prezydenta Miasta Gdańska,

7) Arkadiusz Hronowski – animator trójmiejskiej sceny muzycznej, przedsiębiorca,

8) Monika Jastrzębska-Opitz – dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury, członek zarządu Fundacji Kreatywna Edukacja,

9) Leszek Kopeć – prezes zarządu Pomorskiej Fundacji Filmowej, dyrektor Gdyńskiej Szkoły Filmowej, dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych,

10) dr Krzysztof Korda – historyk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, współredaktor rocznika Teki Kociewskie,

11) Jolanta Krawczykiewicz – dyrektor Słupskiego Ośrodka Kultury, aktorka i instruktorka teatralna, pomysłodawczyni Słupskiego Festiwalu Monodramów Sam na scenie, organizatorka spotkań z kulturą Białorusi, Rosji, Indonezji, Tatarów, Żydów i Romów,

12) dr Janusz Marszalec – historyk, doktor nauk humanistycznych, autor i współautor wielu wystaw historycznych, były zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej,

13) Marzenna Mazur – etnolożka, dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,

14) Adam Orzechowski – dyrektor Teatru Wybrzeże, pomysłodawca Festiwalu Prapremier oraz Wybrzeża Sztuki,

15) Elżbieta Pękała – zastępca dyrektora Nadbałtyckiego Centrum Kultury,

16) dr hab. Krzysztof Polkowski – rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, artysta malarz i pedagog,

17) Leszek Sarnowski – prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina, pomysłodawca, wydawca i redaktor naczelny kwartalnika Prowincja,

18) prof. dr hab. Maciej Sobczak – rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku, artysta skrzypek, pedagog,

19) dr Anna Sobecka – historyczka sztuki, kuratorka wystaw, zastępca dyrektora Instytutu Historii Sztuki UG,

20) Piotr Stec – Powiślańskie Centrum Organizacji Pozarządowych, animator kultury,

21) Andrzej Stelmasiewicz – prezes Fundacji Wspólnota Gdańska, animator kultury, przedsiębiorca,

22) Piotr Wyszomirski – redaktor naczelny Gazety Świętojańskiej, członek zarządu Fundacji Pomysłodalnia,

23) dr Iwona Zając – malarka, autorka murali w przestrzeni miejskiej, projektów multimedialnych i graficznych, pomysłodawczyni i realizatorka edukacyjnych projektów artystycznych i warsztatów dla młodzieży,

24) Jarosław Zalesiński – poeta i dziennikarz.

Materiał nadesłany