Dobre praktyki w Pomorskiem

Senat ASP w Gdańsku przyjął Kodeks Etyki Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przyjął kodeks etyki zawierający zapisy antydyskryminacyjne oraz zwracający uwagę na problemy molestowania i tzw. świadomej zgody na seks. To jeden z pierwszych takich dokumentów w Polsce. 24 lutego br. na posiedzeniu Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przez aklamację przyjęty został Kodeks Etyki. Inspiracją dla takiej decyzji był […]