Materiały

TEKSTY

  1. A. Bachórz i inni, Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa, Gdańsk 2014.
  2. A. Bachórz i inni, Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna, Gdańsk 2016.
  3. A. Bachórz, K. Stachura, W poszukiwaniu punktów stycznych. Rekonstrukcja dyskursu o problemach (nie)uczestnictwa w kulturze, Gdańsk 2015.
  4. S. Czarnecki i inni, Poszerzanie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku, Gdańsk 2012.
  5. K. Stachura, G. Stunża (red.), Kultura od nowa. Badania – trendy – praktyka, Gdańsk 2016.

Jaskółki. Nowe zjawiska w warszawskich instytucjach i nieinstytucjach kultury