Zaproszenie

Edukacja kulturowa, konsekwentnie pojawiająca się wymiennie z edukacją kulturalną, to stały element właściwie każdej dyskusji o kulturze. Najczęściej narzeka się na jej brak lub niewystarczalność i stawia pod ścianą jako przyczynę wszelkich bolączek. Tym razem, nie uciekając od obiektywnego opisu sytuacji, chcemy skoncentrować się na pozytywach i stworzyć podstawę do dyskusji konstruktywnej na temat stworzenia pomorskiego programu edukacji kulturowej i mechanizmu jego wprowadzenia w życie.