Zaproszenie

Pieniądze w kulturze. Zaangażowanie biznesu w rozwój społeczności lokalnej

Instytut Kultury Miejskiej, 27 października 2016, godz. 18.00

 

Finansowanie kultury i społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) to tematy ogólnie znane. Tym razem chcemy porozmawiać o nich praktycznie. Zapraszamy do udziału w debacie filantropów i mecenasów, dawców i biorców, specjalistów od pozyskiwania i początkujących pełnych nadziei na uzyskanie wsparcia dla swych idei. Interesują nas strategie i polityki firm w naszym regionie w tym zakresie, oczekiwania wzajemne i sposoby wyliczania oraz przeliczania usług.

Będziemy m. in. poruszać się w obszarach:
Jak dzisiaj rozumieć odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo?
Finansowanie kultury a zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Czy CSR i sponsoring dotyczy jedynie dużych korporacji?
Współpraca międzysektorowa w kontekście finansowania to utopia?
Prawne i księgowe aspekty CSR, sponsoringu, fundraisingu
Pomorskie znakowanie społeczne kodem kultura

Rozmowa o sponsoringu kultury dotyczyć będzie instytucji kultury, organizacji pozarządowych i twórców nieinstytucjonalnych. Wśród zaproszonych są m.in. przedstawiciele biznesu i firm publicznych oraz specjaliści od pozyskiwania środków.

Zaproszeni goście:
Andrzej Stelmasiewicz (Fundacja Wspólnota Gdańska, Aste, sp. z oo), Bogdan Gasik – z-ca dyrektora ds. ekonomicznych w Teatrze Muzycznym, Wojciech Demko – przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu, Jerzy Mika – prezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, Tomasz Smorgowicz – Przewodniczący Forum Firm Społecznie Odpowiedzialnych przy Pracodawcach Pomorza, Agnieszka Dejna – pełnomocnik Zarządu Spółdzielni Socjalnej DALBA w Pucku