Zaproszenie

Zaproszenie do udziału w otwartej debacie społecznej pt.

Media dla kultury: szanse, konieczności i zagrożenia

5 listopada 2015, Instytut Kultury Miejskiej, godz. 18.00 – 21.00

FB

Debata będzie nawiązywać do spotkania na festiwalu Metropolia jest Okey, które miało miejsce 30 grudnia 2012 w klubie Desdemona w Gdyni pt. „Czy Trójmiasto potrzebuje dziennikarstwa poświęconego kulturze?”. To było bardzo ważne spotkanie, na którym poruszono wiele istotnych tematów. Postanowiliśmy wrócić do tematu, który z wielu względów jest niezwykle ważny dla kultury. Zależy nam na szerokiej perspektywie ujęcia, uwzględniającej wieloaspektowość dynamicznie zmieniającego się rynku mediów. Jesteśmy ciekawi, co zmieniło się przez 3 lata od czasu, czy pojawiły się nowe szanse czy tylko zagrożenia dla miejsca kultury w mediach i komunikacji społecznej.

Debata jest zaadresowana do przedstawicieli mediów (wydawców i dziennikarzy), instytucji kultury (w tym specjalistów od kontaktów z mediami), artystów, aktywistów kulturalnych, blogerów, organizacji i stowarzyszeń twórczych oraz wszystkich zainteresowanych tematem. Organizatorzy spotkania chcą zadbać o konstruktywność spotkania, zostaną zaproponowane rozwiązania, które mogą poprawić sytuację i  poprawić miejsce kultury w mediach. Debata jest kolejną w cyklu Kultura na nowe czasy.

Moderator: Magdalena Kajtoch (Fundacja Pomysłodalnia)

Zagajenie: Damian Muszyński, Media dla kultury w Polsce – tendencje

Koncepcja, scenariusz, organizacja: Fundacja Pomysłodalnia,   Partner: Instytut Kultury Miejskiej.

 

Pytania i dodatkowe szczegóły: mediadlakultury@gmail.comhttp://kongres.pomorzekultury.pl/

Prosimy o potwierdzenia obecności do 28 października na adres: mediadlakultury@gmail.com

Celem projektu Kultura na nowe czasy jest stworzenie nowego pola dyskursu w przestrzeni publicznej. Podczas otwartych debat, z reprezentatywnym udziałem partnerów społecznych, poruszane będą problemy ważne dla kultury Miasta, Metropolii i Regionu. Uczestnikami spotkań będą akademicy, eksperci, przedstawiciele urzędów, instytucji kultury, mediów, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz indywidualni odbiorcy kultury i obywatele. Nowy model debaty budować będą również: ogólnodostępne materiały, relacja z wydarzenia i opracowanie wniosków. Kultura na nowe czasy to cykl debat w dobrej wierze, opierających się na transparentności, współpracy i przeświadczeniu o istnieniu dobra wspólnego. Każda debata będzie zawierać propozycje i konstruktywne pomysły, których depozytariuszami będą uczestnicy i wszyscy zainteresowani, korzystający z materiałów i opracowań powstałych do i podczas debat. Promocja wydarzeń będzie obejmować także ewaluację, dzięki czemu liczni odbiorcy uzyskają kompletną informację. Depozytariusze będą mieli możliwość stałego korzystania z pokłosia wydarzenia. Suma wiedzy i doświadczeń zebranych podczas debat ma doprowadzić do zorganizowania Kongresu Kultury Pomorskiej w 2017 roku.