Osoby

Damian Muszyński

10325568_960652770634658_4017954564973927330_n

Pedagog mediów, medioznawca, badacz internetu, nauczyciel akademicki, publicysta, bloger, poeta.Przez 11 lat związany z Pracownią Edukacji Medialnej Uniwersytetu Gdańskiego (pracował naukowo w strukturach Wydziału Nauk Społecznych). Obecnie wykładowca w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej (prowadzi wykłady i ćwiczenia z dziennikarstwa internetowego, technologii informacyjnych mediów i pedagogiki mediów). W dorobku kilkadziesiąt publikacji naukowych, metodycznych i popularnonaukowych z zakresu kultury mediów, pedagogiki mediów i edukacji medialnej, problematyki tożsamości – podmiotowości w kulturze współczesnej – ze wskazaniem na krytyczne nurty w teorii społecznej i teorii kultury. Współautor książki „Społeczne konteksty Internetu. Implikacje dla edukacji” (2008). W przygotowaniu książka w wydawnictwie Wolters Kluwer: „Internet. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja”. Bloger w serwisie Na Temat i w portalu blogowym Radia Gdańsk (pisze o kulturze i edukacji medialnej). Stały komentator Radia Gdańsk (w poniedziałkowych audycjach Agnieszki Michajłow). Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej za aktywność naukową i wyniki w nauce (2002). Wyróżniony w konkursie “Czerwona Róża” na najlepszego studenta Trójmiasta (2001). Były nauczyciel informatyki w gdańskich szkołach. Współtwórca serwisu p54 (później: Edukator Medialny). Założył i prowadzi portal Edukacja i Media.

Członek zespołów badawczych, m.in. zespołu realizującego grant w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (od września 2014 roku), oraz zespołów “Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych” i “Dzieci sieci 2.0 – kompetencje komunikacyjne młodych” (granty MKiDN). Najnowszy ogólnopolski projekt badawczy:„Młodzież i Internet. Tożsamość w kulturze cyfrowej” – pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i we współpracy z Polskim Towarzystwem Edukacji Medialnej (kierownik projektu badawczego).

Współpracuje bądź współpracował z: Pracownią Pytań Granicznych UAM (w ramach projektu Wnętrzności systemu. Ludzie i instytucje w krytycznej diagnozie seriali “The Wire” i “Treme”), Zakładem Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych UG, Wirtualną Polską (ekspert z zakresu edukacji medialnej), Narodowym Instytutem Audiowizualnym,Ministerstwem Edukacji Narodowej (w ramach Rady ds. Informatyzacji Edukacji), Fundacją Nowoczesna Polska (w zespole ekspertów projektu “Cyfrowa Przyszłość” i “Edukacja medialna”), Narodowym Centrum Kultury, Krytyką Polityczną (prowadzi warsztaty dla gimnazjalistów Web-Aktywni-Kolektywni), Fundacją Evens (pracuje w międzynarodowym zespole ekspertów programu European Literacy Projects), Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku. Członek Association of Internet Researchers, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego.

Kwestie związane ze współczesnym pejzażem medialnym komentował m.in. w Gazecie Wyborczej, Newsweeku, Polska the Times, Tygodniku Powszechnym, TVP, TVN, Polskim Radiu, Radiu Zet, Radiu Plus. Laureat nagród literackich. Autor tomiku poezji “Mózg elektronowy 2.0″ (2012) i zbioru “Na nowym” (2014). Wiersze publikował m.in. w „Blizie”, „Zeszytach Poetyckich” i „Neurokulturze”. Tata 10-letniej Julki i 6-letniej Tosi.