Osoby

Katarzyna Bednarek – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie

bednarek

Od 2004 roku związana z działalnością kulturalną w Gminie Kwidzyn początkowo jako instruktor amatorskiego zespołu teatralnego w Gminnym Ośrodku Kultury w Kwidzynie a od 2006 roku pełni funkcję dyrektora tego Ośrodka. Stara się podtrzymać pozytywną energię i  w środowiskach wiejskich w których były realizowane Inicjatywy w ramach DK Plus Inicjatywy Lokalne 2015 i nadal realizuje działania służące inspirowaniu inicjatyw oddolnych i wspieraniu aktywności mieszkańców Gminy Kwidzyn, ogłaszając mi.in Konkurs Inicjatyw przyznający mikrogranty dla nieformalnych grup.  Z wykształcenia pedagog, animator kultury o specjalności teatralnej, a społecznie członek Stowarzyszenia „Zakątek Dankowo” realizującego projekty na rzecz wsi w której mieszka. Prywatnie  wielbicielka mistycyzmu w twórczości Jana Jakuba Kolskiego. Uwielbia teatr, a szczególnie lalkowy, który  chętnie wykorzystuje w pracy animacyjnej. Interesuje ją wszystko to, co jest związane z kulturą i sztuką ludową.

Monika Jastrzębska-Opitz, dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury

monika-opitz-2m

Dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Gdańskim – zarządzanie gminną instytucją kultury, tworzenie i realizowanie projektów kulturalnych, projektowanie oferty edukacyjnej, organizowanie wydarzeń plenerowych, pielęgnowanie i budowanie relacji z indywidualnymi osobami, artystami, grupami osób, instytucjami, organizacjami; budowanie widowni. Współpraca w tworzeniu strategii Gminy Nowy Dwór Gdański.

Bohdan Paczkowski – Malborskie Centrum Kultury

Arkadiusz Rogowski – Rogate Granie Sztum

rogowski

Swoją przygodę z organizacją imprez rozpoczął w 2007 działając wtedy pod szyldem, swojego ówczesnego pracodawcy: Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” w Szumie. W stowarzyszeniu odpowiedzialny był za organizację akcji kampanijnych  „Głosy dla Hospicjów” oraz „Zagrajmy dla Hospicjów” (na których w przeciągu 4 lat wystąpili m.im Lipali, Tymon Tymański czy 3moon boys). Od 2007 roku zajmuje się organizacją koncertów własnych zespołów Szerwony Abodus oraz EjPiEj. Od 2014 działa pod własnym szyldem Rogate Granie. Ojciec dwójki synów Beniamina i Błażeja, mąż oraz opiekun medyczny w sztumskim szpitalu

Piotr Stec – Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego z Kwidzyna

piotr-stec-foto

Menager i aktor Movement Theater Group. Współautor Międzynarodowego Festiwalu ANIMO Kwidzyn. 8-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów kulturalnych. Animator środowiska lokalnego (np. animator ekonomii społecznej subregionu nadwiślańsko-żuławskiego), tworzy struktur NGO (np. rady powiatowe), inicjuje i facylituje przedsięwzięcia we współpracy pomiędzy NGO i JST oraz biznesem ( w tym m.in. tworzenie programów współpracy organizacji pozarządowych z samorządem gminnym, powiatowym i wojewódzkim). Członek Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kwidzyńskiego

Marek Kurkiewicz  – Teatr 3.5 z Dzierzgonia

marek-kurkiewicz

Urodzony w 1980r w Gdańsku. Animator kultury, aktor i reżyser. W okresie między rokiem 2001 a 2012 był jednym z czołowych aktorów Teatru Snów (grał tam m in. w przedstawieniach: „Republika Marzeń”, „Szafarz”, „Stół”, „Imitacje”, „Pokój”, „Remus”, „Ulro”). Był współautorem scenariuszy przedstawień, opracował liczne autorskie ćwiczenia aktorskie i wokalne.  Obecnie mieszka i pracuje w Dzierzgoniu (woj. pomorskie). Lider i założyciel Teatru 3.5 , oraz Wytwórni Kultury BO-TAK w Dzierzgoniu.